Oblikovanje spletne strani odraža kreativnost oblikovalca, ki pa se mora držati nekaterih načel v izogib najbolj pogostim napakam pri spletenemu oblikovanju.

Pri spletnemu oblikovanju lahko naredimo le eno izmed pogostih napak, pa tako izničimo vso oblikovalsko kreativnost.

 1.    Nepregledna navigacija

Ena najpogostejših napak pri oblikovanju spletne strani je nejasna struktura strani in posledično s tem tudi navigacija. Več kot trije nivoji navigacije zmedejo obiskovalca. Navigacija naj bo zato enostavna, razločna in hitro dostopna obiskovalcu spletne strani. Na prvi pogled se naj razloči  med glavno in nivojsko navigacijo.

2.    Slaba izbira barvne sheme

Barve so bolj pomembne, kot bi si lahko mislili. Likovni akademiki natančno vedo, katere barvne sheme gredo skupaj in katere ne. Vsaj v določenimi meri je potrebno to upoštevati tudi pri spletnem oblikovanju. Osnovni naj bodo največ dve barvi, ki prevladujejo na spletni strani in ena izmed njih naj predstavlja barvo podjetja.

3.    Napačna postavitev strani

Postavitev strani (Layout) načrtujemo še preden gremo v oblikovanje dizajna. Z enostavnimi skicami si zrišemo strukturno postavitev ter upoštevamo princip, da prilagodimo postavitev glede na vsebino spletne strani. Stran z vedno svežimi dnevnimi novicami bo zagotovo imela drugačno postavitev, kot prodajno usmerjena stran podjetja.

4.    Slaba izbira pisav (fontov)

Osnovno pravilo, ki ga moramo upoštevati je uporaba pisav (fontov), ki so razločno berljive. Izogibajmo se uporabi nestandardnih fontov, ki se nam zdijo »fancy« na pogled, drugače pa so  ponavadi neberljivi v besedilu. Prav tako je pogosta napaka izbira malih fontov. Večji fonti in večji razmaki med vrsticami naredijo besedilo bolj berljivo in privlačnejše obiskovalcu.

5.    Dolga besedila in članki

Dolga besedila, kot so članki, ločujemo z odstavki praznih vrstic. Nepregledno suhoparno besedilo ponavadi takoj odbije obiskovalca, da bi ga prebral, zato ga razbijemo na krajše bloke. Med besedilom se naj uporabljajo slike in fotografije. Prav tako pa je priporočljiva uporaba odebeljenega besedila in označevanje.

6.    Pretirana uporaba Flash animacij

Flash je privlačen, če je animacija profesionalna in nevsiljiva. Če je celotna spletna stran zasnovana v Flash-u, kjer je potrebno upoštevati določene smernice oblikovanja, se naj stran naloži enako hitro kot html. Vsako najmanjše čakanje (seveda, če ni zabavno), odbije obiskovalca od nadaljnje aktivnosti na strani. Posebna zgodba pri Flash straneh pa je tudi optimizacija spletne strani.

7.    Pretirana postavitev oglasov

Ogromno spletnih strani vsebuje oglase, preprosto zato, ker je to dobičkonosno. Veliko pa jih pretirava, saj so oglasi “razmetani” in preveč vsiljivi. Tako se izgubi glavna vsebina strani. Na nekomercialnih spletnih straneh se izogibajmo več kot trem oglasom na vsaki strani. Izbrati pa moramo tudi najbolj primerno obliko standardnih oglasov, ki jo prilagodimo glede na vsebino in postavitev spletne strani.

8.    Nezaželeno odpiranje novih oken

Odpiranje novih oken v obliki reklam in »Pop-up« oken že zdavnaj ni več popularno. Pri grajenju internih povezav pa se izogibajmo tudi odpiranju povezav v novih oknih, kar zna biti zelo nadležno za obiskovalca. Celotna navigacija spletne strani naj teče znotraj istega okna. V nova okna lahko »gredo« zunanje povezave.

9.    Slaba vidnost povezav

Povezave na spletni strani naj bodo jasno vidne in drugačne barve od golega besedila. Najbolje je v stilu navigacijske barvne sheme spletne strani. Priporočljivo je tudi, da se povezave vključijo med besedilo, vendar ne prepogosto, saj to lahko tudi slabo vpliva na optimizacijo spletne strani.

10.    Obvezni kontaktni podatki

Spletna stran je tržno-komunikacijski kanal in zato naj vsebuje kontaktne obrazce in podatke o lastniku spletne strani oz. kontaktne podatke podjetja. Jasno naj bo razvidno kdo upravlja s stranjo in kdo je na »drugi strani«.