Če želimo imeti učinkovito spletno stran preko katere bomo prodajali lahko z uveljavljenimi postopki enostavno in z minimalnimi stroški optimiziramo spletno stran.

1.    Spletna stran naj predstavlja tržno komunikacijski kanal

Spletno stran moramo obravnavati kot resen prodajni kanal, saj preko spletne strani ne želimo le predstavljati temveč tudi prodajati. Spletna stran mora biti tako oblikovana, da je obiskovalcu takoj jasno kaj ponujate in kako mu lahko pomagate. Potrebno ga je takoj usmeriti, da pošlje kontakt.

2.    Spletno trženje je potrebno umestiti v celoten trženjski proces podjetja.

Spletno mesto naj bo oblikovano tako, da je pripravljeno na obiskovalca, ki je kliknil na vaš oglas. To je zelo pomembno, da mu ponudimo točno tisto, kar v spletnem oglasu ponujamo ter, da ga usmerimo točno na tisto stran, ki to ponuja.

3.    Ponudimo nekaj brezplačnega za obiskovalca

Če obiskovalcu na spletni strani ponudimo nekaj brezplačnega, kot je; hitra storitev, informacijska brošura, katalog, vzorčni primer izdelka, svetovanje itd., je to odličen način za sprožitev nakupnega postopka. Saj smo s tem takoj pridobili kontakt in informacije o potencialni stranki.

4.    Spetno stran oblikovno prilagodimo na prodajo osnovne ponudbe

Osnovna dejavnost spletne strani, podjetja ali posemznika je tista, ki nam prinaša glavni dobiček. zato naj bo spletna stran oblikovana tako, da je vse podrejeno osnovni ponudbi. Tako bomo zelo povečali možnost povečanja prometa spletne strani pravih strank.

5.    Ustrezna in aktivna vsebina spletnega mesta

Spletna stran je živ proces. Zato jo je potrebno redno vzdrževati z aktivno vsebino. SPletna stran naj bo prilagojena tako, da lahko hitro in enostavno dodajamo vsebino v različnih oblikah. Tudi minimalne spremembe in prilagoditve lahko aktivno pospešijo povpraševanje in prodajo preko spletne strani.

6.    Brezplačne informacije, ki jih uporabnik »plača« z kontaktnimi podatki

Tudi informacije imajo svojo vrednost. In teh imamo ponavadi veliko o glavni dejavnosti, ki jo predstavljamo. Lahko so tudi širše usmerjene kot so informacije o dogodkih, konferencah in podobno o določenem področju. Ponudimo jih brezplačno obiskovalcem, za katere pa zahtevajmo email in tako pridobimo kontakt.

7.    Z e-novicami izobražujemo in pripravljamo uporabnika na nakup

Ko skrbno zbiramo kontakte lahko pričnemo z email marketingom. To je dolgoročni proces, kjer z novicami izobražujemo in pripravljamo uporabnika na nakup. Ko bo potreboval našo storitev ali izdelek se bo spomnil prav na nas in nas poiskal na internetu. Tudi email naj bo obenem v oblikovnem stilu spletne strani.

8.    Optimizacija spletnega mesta

Spletna stran naj bo dobro optimizirana za osnovno ponudbo. Potrebno je upoštevati oblikovalske prijeme vsebine spletne strani kot so; hitre povezave na temeljno ponudbo, kontakt na vseh straneh, ključne novice na vseh straneh, ter jasne pozive obiskovalcu, da se odloči za naslednji korak nakupnega procesa. Spletna stran naj bo oblikovana za prodajo in ne v stilu predstavitvene brošure.