Slovenski mediji so v prvem četrtletju leta 2012 poročali o velikem porastu spletnega oglaševanja v Sloveniji.

Med drugim tudi to, da je bruto vrednost internetnega oglaševanja v Sloveniji narasla za več kot 30 %! Res impresivno! Vendar če pogledamo z drugega vidika, slika spletnega oglaševanja v Sloveniji le ni tako rožnata.

Veliki oglašujejo veliko!

Pa poglejmo po vrsti. Mediji so navajali, glede na raziskavo znane anketne hiše, da je bruto vrednost oglaševanja v slovenskih medijih v letu 2011 znašala 629,89 milijona evrov, kar je 3,9 % več kot v letu 2010. Največji delež po bruto vrednosti oglaševanja še vedno pripada televiziji, ki s 426,30 milijona evrov predstavlja 67,7 odstotka oglaševalskega trga (vir: Siol, Mediana).

Nadalje navajajo, da je na drugem mestu oglaševanje v tiskanih medijih, ki je sicer lani upadlo za 2,4 % na 147,15 milijona evrov, s čimer pa še vedno predstavlja 23,4 % vsega oglaševanja.

Tretji največji delež oglaševalskega prostora v letu 2011 pa je, po navedbi omenjene raziskave, s petimi odstotki predstavljalo oglaševanje na internetu, kjer pa se je bruto vrednost oglaševanja v primerjavi z letom 2010 povečala za 31,3 % na 31,18 milijona evra.

A obenem v isti sapi raziskava podaja podatke o tem, da je nekaj prvih največjih oglaševalcev (po vloženem deležu), skupaj namenilo kar za 100 milijonov evrov. Torej, če izvedemo hiter izračun to pomeni, da je teh nekaj podjetij (gre seveda za velike korporacije) vložilo več kot 30 milijonov evrov v spletno oglaševanje. Torej večino od zgoraj omenjenih 31,18 milijona evra!

Torej, kje so tu mala podjetja?

Kje v kolaču internetnega oglaševanja je malo podjetništvo, ki predstavlja večino slovenskega gospodarstva?

Internetni marketing se gredo torej tisti, ki imajo denar oz. imajo veliko denarja. Tisti, ki si lahko privoščijo drage marketinške kampanje. Mala podjetja si seveda tega žal “še vedno” ne morejo privoščiti oz. vlagajo v spletno oglaševanje minimalna sredstva. To je pokazala tudi raziskava Uporaba spletnega oglaševanja v malem podjetništvu v Sloveniji.

Podatki raziskave kažejo, da je dobra polovica 54,3 % anketiranih podjetij v letu 2011 sicer oglaševala na internetu, vendar so podjetja takoj poudarila, da je finančna plat najpogostejša ovira za večjo uporabo spletnega oglaševanja. Pomanjkanje sredstev predstavlja ključno oviro v skoraj 40 % slovenskih podjetij tipa MMSP (mikro, mala in srednje velika podjetja).

Raziskava je proučila tudi višino sredstev, ki jih podjetja vlagajo v spletno oglaševanje in marketing na sploh, na letni ravni. Rezultati so pokazali, da so ti zneski izjemno majhni. 40 % podjetij je namreč vložilo največ le do 1.000 EUR sredstev v letu 2011 v spletno oglaševanje, 17 % podjetij jih je namenilo do 5.000 EUR sredstev in le 4,3 % podjetij je namenilo do 10.000 EUR sredstev v internetni marketing.

Prav tako podjetja namenijo zelo majhen delež sredstev za spletni marketing glede na celoten obseg sredstev, ki ga porabijo za marketing. Raziskava je pokazala, da je 40,4 % podjetij namenilo samo do 20 % sredstev v spletno oglaševanje od celotnega obsega sredstev, ki ga namenijo v marketing.

(Pre)drago za malo podjetništvo

Torej če zaključim, verjetno ni v zgornjih milijonih niti 1% vključenih malih podjetij. Zato je pretirano govoriti o izjemnem porastu internetnega oglaševanja v Sloveniji. Dejstvo je, da so učinkovite spletne kampanje relativno drage in da si jih mala podjetja ne morejo privoščiti. Zato morajo mala podjetja izbrati strateški pristop z malo stroški!

O napredku po uporabi internetnega oglaševanja v Sloveniji bomo torej lahko govorili takrat, ko si bo večina malih podjetij lahko privoščila kakšen  odstotek večji delež v spletno oglaševanje.