Problem, ki ga zaznavamo v Sloveniji je relativno nizek delež uporabe spletnega oglaševanja v malem podjetništvu.

Nasprotno je v velikih podjetjih in korporacijah, kjer razpolagajo z ogromnimi sredstvi namenjenih internetnemu marketingu. Realno sliko pa seveda dobimo, če pogledamo koliko uporabljajo spletno oglaševanje mala podjetja (MMSP) v Sloveniji.

Ravno zaradi te problematike sem izvedel raziskavo na tem področju. Rezultati podajajo realno sliko uporabe in poznavanja internetnega marketinga v mikro, malih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji.

Spletno oglaševanje je danes ena najbolj priljubljenih oblik trženja, katere uporaba še vedno skokovito narašča. Internet marketing je priljubljen zaradi izredno natančne merljivosti glede učinkovitosti oglaševalskih kampanj. Zato je spletno oglaševanje postalo pomembna komponenta elektronskega poslovanja v vsakem podjetju.

Praksa kaže, da se mnogo podjetij ponavadi z glavo skozi zid zaleti v past spletnega oglaševanja, ker preskočijo osnove internetnega marketinga. Podjetja brezglavo trošijo finančna sredstva za spletno oglaševanje, ne da bi se predhodno osredotočila na temelje prodajno usmerjene spletne strani.

S tem pa naraščajo stroški, učinka od oglaševanja pa ni! Spletno oglaševanje je namreč potrebno vključiti v celoten proces trženja v podjetju, ki mora imeti jasno izdelan marketinški plan.  Raziskava podaja rezultate tudi o tem, kje podjetja delajo največ napak pri uporabi spletnega oglaševanja.

Rezultati raziskave o poznavanju in uporabi spletnega oglaševanja v Sloveniji

Raziskava podjetij je bila izvedena decembra 2011 na vzorcu 283 podjetij v treh reprezentativnih velikostnih skupinah: mikro podjetja, mala podjetja ter srednje velika podjetja.

Po pričakovanjih je največ podjetij sodelovalo v velikostni skupini mikro podjetja (78,7%), nato v velikostni skupini mala podjetja (17%), najmanj pa v skupini srednje velika podjetja (4,3%). Največ podjetij, ki so sodelovala pri raziskavi prihaja iz osrednjeslovenske regije (35 %), najmanj pa iz zasavske regije (2 %). Dobra polovica podjetij (55,3%) se je opredelila, da so oglaševala na internetu v letu 2011.

Koristen nasvet

Ker je uporaba spletnega oglaševanja relativno draga za mala podjetja je jasno, da se morajomala podjetja predhodno podučiti in v praksi strateško pristopiti k uporabi internetnega marketinga. Pomembno je upoštevati ustrezno načrtovanje spletnega mesta, izdelavo internetnega marketinškega plana ter izbire ustreznega internetnega prodajnega modela. Prav tako je pomembno, da se podjetja usmerijo v pravilno merjenje in posledično nenehno izboljševanje učinkovitosti spletnega oglaševanja. Samo s pravilnim strateškim pristopom lahko mala podjetja učinkovito in z malimi stroški izvajajo spletno oglaševanje.