Če želimo obiskovalcem spletne strani ponuditi dobro uporabniško izkušnjo, je potrebna nenehna analiza spletne statistike. Uporabniška izkušnja (UX – User Experience ) je danes postala pravi oblikovalski trend, ki pa seveda daleč presega samo oblikovanje spletnih strani oz. uporabniških vmesnikov. O pravilnem oblikovanju uporabniške izkušnje  so mnenja precej različna. Upravičeno lahko ima vsak načrtovalec svojo razlago kaj dejansko pomeni oblikovanje uporabniške izkušnje. Kakšna je torej definicija uporabniške izkušnje?

Uporabniška izkušnja spletno stran spremeni v nakupno destinacijovir: www.cohesivewebdesigns.com

Vsekakor ne smemo zamenjevati oblikovanje uporabniške izkušnje z oblikovanjem uporabniških vmesnikov, kar se v nekaterih krogih še vedno dogaja. Uporabniška izkušnja je pristop posameznika na podlagi izkušenj medtem, ko je vmesnik nekaj precej bolj vizualnega. Oblikovalci uporabniške izkušnje ne dizajnirajo v enakem smislu kot grafični oblikovalci.

Kakšna je dobra uporabniška izkušnja?

Uporabniška izkušnja spletne strani je izkušnja obiskovalca, ko pride na spletno stran. Kako kako dobro se znajde med navigacijo, kako hitro in na kakšen način pride do želenih informacij in seveda kako všečna se mu zdi spletna stran.

Ena izmed mnogih definicij govori, da je oblikovanje uporabniške izkušnje pravzaprav pogled uporabnika na to, kako je zasnova spletne strani v pomoč obiskovalcu za bolj učinkovito dosego cilja. Njen namen je reševanje problemov. Obenem pa smiselno poveže poslovanje in dizajn. Dobra uporabniška izkušnja mora obiskovalca pripeljati do konverzije na spletni strani enostavno, hitro in v čim manj korakih.

Kako do dobre uporabniške izkušnje spletne strani?

Pri uporabniški izkušnji gre torej za konceptualno oblikovanje strategije, ki nas pripelje do rešitve, kot je učinkovit dizajn ali uporabniški vmesnik. Ni pa nujno, da je uporabniški vmesnik (UI – User Interface) sam po sebi rešitev.

Uporabniška izkušnja – UX ni enako uporabniški vmesnik – UI. Je pa zasnova UI velik del strategije UX. Uporabniška izkušnja ima neprecenljivo vlogo na poslovanje spletne strani, saj vsebuje skupek razvojnih in načrtovalnih metod za dosego cilja pod eno streho:

  • Oblikovanje uporabniškega vmesnika (UI Design)
  • Načrtovanje in skiciranje (Wireframe, Mock-Up)
  • Visual Design (Oblikovanje)
  • Strategija informacijske arhitekture (Information Architecture Strategy)
  • Načrtovanje interakcije (Interaction Design)
  • Testiranje uporabnosti (Usability Testing)
  • Raziskava uporabnikov (User Communication)

Katere metode uporabiti in na kakšen način je pri snovanju spletne strani v podjetju odvisno od vrste poslovanja, dejavnosti, namena spletne strani, itd. Dobra uporabniška izkušnja obiskovalce spletne strani pripelje do željene izvedbe klicnih akcij. To pomeni, da mora obiskovalec že z nekaj kliki priti do ciljne konverzije. Ni pa nujno, saj je to odvisno od vrste in zahtevnosti kupcev spletne strani.

Zelo omembna je osredotočenost na ciljno skupino obiskovalcev spletne strani. Obiskovalci imajo svoja pričakovanja in to jim je potrebno ponuditi. Pri tem ne smemo pozabiti, da morajo vse poti na spletni strani voditi do glavnih ciljev, ki smo si jih zastavili na spletni strani.

Oblikovanje uporabniške izkušnje v bistvu zahteva veliko več dela v ozadju, kot pa je dejansko videti na všečnem dizajnu ali porabniškem vmesniku. Pri tem gre za ogromen strateški proces, katerega cilje je ustvariti izdelek ali spletno stran katero bodo obiskovalci hitro dojeli.

Resnični ljudje z resničnimi cilji in problemi

Če želimo obiskovalcu spletne strani ponuditi vedno dobro uporabniško izkušnjo, je potrebno nenehno spremljati uporabniške navade in analizirati spletno statistiko.

Pri načrtovanju uporabniške izkušnje moramo razmišljati kot uporabniki. Potrebno se je poistovetiti z ljudmi, ki jih ne poznamo. Komunikacija z uporabnikom je bistvo vsega. Potrebno je zavedanje, da obstajajo resnični ljudje z resničnimi dejavnostmi, ki jih izvajajo v okviru svojega vsakdana.

Obisk spletne strani je umeščen v okvir njihovega vsakdanjika. Uspeh spletne strani pa je odvisen od njihovih izkušenj pred in po obisku. Uporabniško izkušnjo lahko izboljšamo, če iz analize pridobljenih podatkov izluščimo kaj ljudje počnejo, kdaj in kako. Danes postaja družba vse bolj vizualna zato dobra vizualna izkušnja spremeni dolgočasen vmesnik v navdušujoč.

Spletna stran mora biti večkratna nakupna destinacija in ne vmesni postanek.

Slika: drouillat.com